O nas - Okuliści Centrum Medycznego CMP

Dr n. med. Banaś Izabela

Dr n. med. Izabela Banaś, specjalista II stopnia z okulistyki, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż w Klinice istycznej Śląskiej Akademii Medycznej. Przez kilka lat pracowała jako wykładowca cyklicznych kursów specjalizacyjnych z zakresu endokrynologii, organizowanych przez Śląską Akademię Medyczną. Pracowała w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu istycznym w Warszawie przy ul. Sierakowskiego. W celu podnoszenia swoich kwalifikacji uczęszcza na kursy i szkolenia. Odbyła szkolenia m. in. z zakresu badań diagnostycznych USG,  brała udział w szkoleniach zagranicznych dotyczących aplikacji soczewek kontaktowych, miękkich i twardych oraz ortokeratologii. Oprócz konsultacji, wykonuje także drobne zabiegi okulistyczne (gradówka, kaszaki, brodawki). Przyjmuje dorosłych oraz dzieci od 12 r. ż. Dodatkowe zainteresowania: sztuka, podróże, aranżacje ogrodów. Znajomość języka angielskiego.

Dr n. med. Zaraś Małgorzata

Dr n. med. Małgorzata Zaraś, specjalista II stopnia w zakresie okulistyki, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Staż specjalizacyjny odbywała w Katedrze i Klinice istyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem pracy doktorskiej była ocena mutacji genetycznych w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD). Pracuje również w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu istycznym. Wykonuje podstawowe badania okulistyczne, jak również specjalistyczne badania siatkówki, usg oka, angiografię fluoresceinową oraz OCT.  Laseruje siatkówkę w następujących schorzeniach: retinopatia cukrzycowa, zakrzep naczyń żylnych (laser klasyczny i mikropulsy), zwyrodnienie siatkówki obwodowej (przedarcia, degeneracje, otwory), obrzęk plamki, druzy plamki (mikropulsy). Od wielu lat pracuje z pacjentami z AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem) – prowadzi  diagnostykę i leczenie a także kwalifikacje do iniekcji doszklistkowych (leczenie antyVEGF). W kręgu zainteresowań jest także nużycowe zapalenie brzegów powiek. Konsultuje dorosłych oraz dzieci od 7 r. ż. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego.

lek Wardak Joanna

lek Wolanin Joanna

Lek. Joanna Wolanin, w trakcie specjalizacji z okulistyki, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Orłowskiego oraz w Szpitalu MSW w Warszawie. Przyjmuje osoby dorosłe oraz dzieci (bez doboru szkieł korekcyjnych). Znajomość języka angielskiego.

lek. Awad Anas

Lek. Anas Awad w trakcie specjalizacji z okulistyki, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu istycznym w Warszawie. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z przewlekłymi schorzeniami narz

lek. Badowska Justyna

Lek. Justyna Badowska, specjalista w zakresie okulistyki, absolwentka Akademii medycznej w Warszawie. Od wielu lat operuje pacjentów m.in. w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu istycznym, wykonuje operacji zaćmy, wszczepia wszystkie rodzaje soczewek: acrysof, acrysof natural, acrysof natural IQ, acrysof toric, acrysof restor i acrysof restor toric. Operacje zaćmy wykonywane są po wcześniejszej kwalifikacji.

lek. Bronicki Dominik

Lek. Dominik Bronicki specjalista w zakresie okulistyki, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie zatrudniony jest w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie na stanowisku starszego asystenta w Klinice istycznej. Uczestniczy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjentów w zakresie zabiegowym i zachowawczym. Bierze udział w kursach i sympozjach zagranicznych m.in.: kurs chirurgii witreoretinalnej w Lugano, szkolenie witreoretinalne w Antwerpii oraz w licznych szkoleniach krajowych. Przyjmuje dorosłych oraz dzieci od 10 roku. Znajomość języka angielskiego. Dodatkowe zainteresowania: literatura, kinematografia, żeglarstwo, siatkówka oraz sport motorowy.

lek. Czerniakowska- Wróbel Joanna

lek. Hałasa Magdalena

Lek. Magdalena Hałasa, w trakcie specjalizacji z zakresu okulistyki.  Ukończyła kursy: „Zapalenie błony naczyniowej”, „Onkologia okulistyczna”, „Angiografia” – organizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs: „Diagnostyka i leczenie zeza” organizowany przez Katedrę i Klinikę istyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz kurs: „Właściwości materiałów i soczewek, Interakcja soczewki i oka, Korekcja astygmatyzmu za pomocą soczewek”.  Dodatkowe zainteresowania: fotografia oraz wspinaczka górska. Znajomość języka angielskiego oraz języka rosyjskiego.

lek. Jazgarska-Orzeł Dorota

Lek. Dorota Jazgarska - Orzeł, specjalista I stopnia w zakresie okulistyki, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Odbyła staże w Katedrze Kliniki istyki II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. J. Szaflika oraz staż w SP CSKL w Warszawie pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. A. Wardyna. Ukończone kursy: „istyka w praktyce - medycyna pracy i choroby zakaźne”,  „istyka w praktyce - nadciśnienie tętnicze – problem nie tylko w okulistyce”, „Współczesna diabetologia”. Oprócz dorosłych konsultuje także dzieci od 10 r. ż.

lek. Kordaś-Czempińska Agnieszka

Lek. Agnieszka Kordaś - Czempińska, specjalista II stopnia w zakresie okulistyki, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Przeszła kurs w zakresie doboru soczewek. Odbyła staż oraz pracowała w Klinice istyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika. Doktor konsultuje dorosłych oraz dzieci od 14 r. ż. Znajomość języka angielskiego.

lek. Kowalska-Ćwik Aleksandra

od lipca 2016 - do stycznia 2017 na urlopie macierzyńskim Lek. Aleksandra Kowalska – Ćwik, obecnie w trakcie specjalizacji z okulistyki, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa istycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Klinice istyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus oraz w Poradniach istycznych: Jaskrowych i Chorób Plamki. Uczestniczyła w wielu kursach oraz zjazdach pod patronatem Polskiego Towarzystwa istycznego. Konsultuje dzieci od 10 r. ż. oraz dorosłych. Znajomość języka angielskiego.

lek. Ludwisiak- Orzeszko Katarzyna

lek. Malawko Daria

Lek. Daria Malawko, specjalista II stopnia w zakresie okulistyki, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Doświadczenie zdobyła pracując w szpitalach i przychodniach specjalistycznych m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej, w Oddziale istycznym Szpitala przy ul. Lindleya oraz w Przychodni Wojskowej przy ul. Koszykowej. Oprócz konsultacji wykonuje także badania GDX i OCT. Ma duże doświadczenie w leczeniu zeza u dzieci. Przyjmuje dorosłych oraz dzieci od 2 r. ż. Dodatkowe zainteresowania: książki, muzyka, sport.

lek. Rostkowski Marek

Lek. Marek Rostkowski, specjalista II stopnia w zakresie okulistyki, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Staż w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu istycznym w Warszawie przy ul. Sierakowskiego. Ukończył szkolenia w zakresie: wykonywania badania OCT w schorzeniach tylnego odcinka oka, wykonywania USG i UBM w diagnostyce okulistycznej oraz w zakresie diagnostyki jaskrowej (HRT, GDx, pole widzenia). Ponadto ukończył kurs aplikacji soczewek kontaktowych. Doktor zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń gałki ocznej oraz dobiera soczewki kontaktowe. Konsultuje dorosłych i dzieci od 12 r. ż. Znajomość języka angielskiego.

lek. Samul Aneta

Lek. Aneta Samul specjalista w zakresie okulistyki, absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończyła kursy m. in.: „Chirurgia refrakcyjna”, „ Angiografia w diagnostyce schorzeń okulistycznych”, „Neurookulistyka”, „Onkologia okulistyczna” oraz „Podstawy aplikacji miękkich soczewek kontaktowych”. Brała udział w programie profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Warszawy. Pracowała w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu istycznym w Warszawie. Przyjmuje dorosłych i dzieci od 10 r. ż. Dodatkowe zainteresowania: schorzenia przedniego oraz tylnego odcinka oka, sport, podróże oraz książki.

lek. Sekulska-Piętak Agnieszka

Lek. Agnieszka Sekulska - Piętak, specjalista w zakresie okulistyki, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracuje w Klinice istyki w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya. Brała udział w szkoleniach oraz kursach m. in. „Polska Szkoła Jaskry”, w „XII Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących”, w „IX Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii Polskiego Towarzystwa istycznego”, „Korekcja astygmatyzmu, aplikacja soczewek torycznych”. Doktor konsultuje dorosłych i dzieci od 10 r. ż.  Dodatkowe zainteresowania: narciarstwo, literatura piękna, malarstwo i teatr.

lek. Szwolgin Olena

Lek. Olena Szwolgin specjalista w zakresie okulistyki, absolwentka Iwano-Frankowskiego Instytutu Medycznego. Pracowała w Oddziale Klinicznym istyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Przyjmuje dorosłych oraz dzieci od 10 r. ż. Dodatkowe zainteresowanie: podróże, wędkowanie.

lek. Tomaszewska Ewa

Lek. Ewa Tomaszewska specjalista w zakresie okulistyki, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracowała w oddziale okulistycznym, w poradni przyszpitalnej, poradni jaskrowej i siatkówkowej. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa istycznego i Europen Society of Cataract and Refractive Surgeons. Uczestniczy w licznych zjazdach okulistycznych dotyczących problematyki przedniego tylnego odcinka gałki ocznej i chirurgii okulistycznej. Przyjmuje dorosłych oraz dzieci od 6 roku życia. Znajomość języka angielskiego. Dodatkowe zainteresowania: wędrówki górskie, narciarstwo.

lek. Wójcik Agnieszka

Lek. Agnieszka Wójcik, specjalista II stopnia w zakresie okulistyki, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła kursy w zakresie okulistyki dziecięcej oraz jaskry. Regularnie uczęszcza na szkolenia oraz kursy krajowe i zagraniczne. Przyjmuje dzieci od 2 r. ż. oraz dorosłych. Dodatkowe zainteresowania: książki, turystyka, narciarstwo, tenis, żeglarstwo oraz nurkowanie.

lek. Zawisza Wioleta

Lek.  Wioleta Zawisza w trakcie specjalizacji z okulistyki, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizację odbywa w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Przyjmuje dorosłych i dzieci od 5 roku życia. Znajomość języka angielskiego.

lek. Zelek Kinga

Lek. Kinga Zelek specjalista okulistyki, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa istycznego. Pracuje jako starszy asystent w Klinice istyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego. Bierze udział w badaniach klinicznych w publikacjach do czasopism medycznych. W szpitalu prowadzi pacjentów z chorobami siatkówki, jaskry oraz kwalifikuje do operacji zaćmy. Wykonuje badania angiografii fluorosceinowej, OCT, USG, laseroterapię oraz zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej oka. Ponadto wykonuje drobne zabiegi ambulatoryjne (gradówka, skrzydlik). Przyjmuje dorosłych oraz dzieci od 12 r. z. Dodatkowe zainteresowania: turystyka górska, pływanie, literatura obyczajowa. Znajomość języka angielskiego.

lek. Zwolińska Agata

Lek. Agata Zwolińska, specjalista w zakresie okulistyki, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie w trakcie pracy doktoranckiej w Klinice istyki w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Współautorka wielu publikacji naukowych m. in. „Patogeneza AMD”. Staż podyplomowy odbyła w Wojewódzkim Szpitalu Bielańskim. Przyjmuje pacjentów od 18 r. ż.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce cookies.